Polityka prywatności

28paź

Polityki prywatności i stosowania plików
cookies
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich
z usług oferowanych przez serwis internetowy HOTEL SYMPOZJUM****&SPA
(dalej: Serwis)

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest spółka pod nazwą
Sympozjum Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 47, 30-363
Kraków, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000126679, NIP 677-21-75-091, (dalej: Administrator).

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa
w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami
prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46 WE.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem;
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane;
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników
Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych.

6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane
osobowe, jedynie w celu:
a. udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu
formularza kontaktowego,
b. przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online,
c. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. b) RODO,
d. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty
elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola w procesie rezerwacji lub składania zapytania przez
formularz kontaktowy. Zgoda na przetwarzanie danych w celach
marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta
poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub
wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora,
e. realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych
w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np.
windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty
uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz
Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne
podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.

8. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.

9. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi
Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych
danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania
swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie
użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania, ponieważ nie został ustalony
standard wymiany takich danych pomiędzy obiektami hotelowymi.

10. Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

11. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu
powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email
lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres
kcm@sympozjum.com.pl

12. Każdy użytkownik serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

13. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniach w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach,
b. poprzez gromadzenie plików ?cookies?.

14. Przy pierwszej wizycie na stronie HOTEL SYMPOZJUM****&SPA użytkownik
jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik
akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie
użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
użycie plików ?cookies?.

15. Instalacja plików ?cookies? jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług
w Serwisie. W plikach ?cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki,
w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.

16. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików ?cookies?
a. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub
wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
b. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich
usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego
w parametrach pliku cookies.

17. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:
a. pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów
sprzedaży
b. pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają
analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
c. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich
właściwego kierowania
d. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich
właściwego kierowania
e. narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny
dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy
f. pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony
Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.

18. Niektóre pliki ?cookies? mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej
i systemu rezerwacji online jedynie w celu:
a. doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji
b. analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony
internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy.

19. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają
niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te
mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi
zalecamy się uważnie zapoznać.

20. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co
może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany
prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich
zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.